Jun 2, 2012 / 9 notes

Touchy Junhyung, Beast Beautiful Show

Credit : FB Junseob Thailand

  1. trangkid reblogged this from mungkud and added:
    đm sao k ai chộp đc pic HQ lúc Hưởng cưỡng hôn Tiếp vậy =(((
  2. seovee reblogged this from mungkud
  3. mungkud posted this